Respons 10 sidor

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Vill du ha respons på dina texter under kursen?

Som tillval till våra självstudiekurser kan du få hjälp att se dina kortare texter med ett utomstående öga.

Lektören och kursledaren Jens Klitgaard ger respons direkt i texten du lämnar in och en sammanfattning av sina intryck. Det kan till exempel handla om: dramaturgi, stil, karaktärer, bildspråk, logik, gestaltning, m.m.

Du skickar in din text när du vill och får svar inom 7 arbetsdagar. För att kunna ta del av denna tjänst måste gå eller ha gått någon av våra självstudiekurser.

Responsen är till för att du som elev ska kunna få din text läst och få syn på vad som fungerar och vad som kan utvecklas.

Bäst är om du skickar in ett utdrag ur en och samma text. Skriv även några korta rader i början av dokumentet om sammanhanget och vad du vill att texten ska bli (både till form och innehåll). Det handlar alltså inte om att skicka svar på kursens övningar (även om de såklart kan inspirera!).

När du köpt responsen laddar du upp texten och får svar via vår portal. Klicka på ”Respons 10 sidor” under fliken ”Mina kurser” och gå till lektion 1 för att ladda upp din text. Dokumentet ska vara i antingen word-formatering eller pdf.

Lektioner