Romanskolan

Romanskolan
eller log in för att se kursen.

Vill du ta tag i ditt romanprojekt med professionell hjälp?

Romanskolan är uppbyggd av 10 pedagogiska kursbrev som tar dig genom romanskrivandets hantverk och hjälper dig i din kreativa process. Varannan vecka i 20 veckor får du nya uppgifter att ta dig an för att utveckla ditt eget manus. Samtidigt får du lämna in 6 sidor för textrespons efter varje kursbrev (eller max 30 sidor vid två tillfällen) till kursledaren Camilla Bergman Mollung som stödjer dig i ditt skrivande under arbetets gång. Allt sker på distans. Kursmaterialet är skapat av författarcoachen Ann Ljungberg som har jobbat med drygt 700 manus varav ca 250 av har blivit publicerade böcker.

Camilla Bergman MollungCamilla är diplomerad lektör och har lång erfarenhet av att både kommentera och skriva texter. Hon är själv utbildad i kreativt skrivande och känner till hur det är att få sin text kommenterad.  Av Camilla får du lyhörda och konstruktiva förslag på hur du kan arbeta vidare med ditt berättande. Hon är också kursledare för Romanskolan

Vill du veta mer kan du titta in på hennes sida:  www.textonauterna.se

Foto: Anna Hållams

 

Kursbrevens upplägg:

  • kursbrev 1: Dina tankar om romanprojektet. Inledningskapitlet och uppstart.
  • kursbrev 2: Synopsis. Persongalleri och karaktärsutveckling.
  • kursbrev 3: Berättarteknik. Handling.
  • kursbrev 4: Berättarröst. Perspektiv.
  • kursbrev 5: Gestaltning. Tid. Tempus.
  • kursbrev 6: Dialog.
  • kursbrev 7: Detaljer. Research.
  • kursbrev 8: Språk. Rytm. Redigering.
  • kursbrev 9: Hur din egen roman ska utvecklas vidare!
  • kursbrev 10: Examen! Förlagstaktik mm.

Alla övningar kommer att handla om ditt eget romanprojekt och du får hjälp i början om du inte har en färdig idé. Om du redan är fena på något område anpassas övningarna för att fördjupa dina kunskaper inom andra områden – det brukar visa sig efter ett par kursbrev.

Med romanskolan tar du ditt manus till nästa nivå!

Obs! Kursen löper i 20 veckor fr.o.m. att du köpt den. Du har tillgång till kursmaterialet i ett år, men text för respons måste lämnas in under kursperioden.

Har du fler frågor om hur det funkar på Skrivarkurser.nu, gå vår introduktionskurs eller kolla in svaren på de vanligaste frågorna här!

Moduler