10. Krångligt eller inkonsekvent språk

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Denna punkt angränsar till grammatik, vilket jag tidigare sa att jag inte skulle gå in på, men det finns en sak jag ofta anmärker på i manus: krångliga meningar. Meningen du just läste skulle kunna vara krånglig. Den har en relativt avancerad uppbyggnad med ett tanke-instick inom kommatering och ett kolon mot slutet. Trots detta […]

Tillbaka till:Stryk! – bli din egen redaktör > Kursbrev 2 – Språkliga missar