Dag 21 – Vad vill texten?

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Idag tänker jag på min gamla huvudlärare på Biskops-Arnös författarskola – en person som sett många av de senaste årtiondens svenska debutanter i sitt klassrum och som själv var en ansedd författare. När han gick ur tiden för några år sedan började jag tänka på vad jag själv lärt mig av honom. Det jag minns bäst från hans […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 4