Dag 23

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Vilka personlighetsdrag vill du ge dina romankaraktärer? Är din huvudperson en äventyrare eller en perfektionist? Är en bikaraktär en problemlösare eller har hon en offermentalitet? Enligt psykologisk forskning finns det en mängd personlighetstyper och boken ”Writer’s Giude to Character Traits” av Linda N. Edelstein ger en överskådlig bild av deras framträdande drag (den finns som […]

Tillbaka till:Skriv en roman på tio veckor > Början