Dag 26 – Gör ett studiebesök i verkligheten

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin > Vecka 4