Dag 3 – Min standard

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Det är lätt att säga “jag skriver för min egen skull”, men desto svårare att faktiskt mena det. Allt konstnärligt utövande innebär också att man befinner sig i en kontext. Ett sammanhang där begrepp som kvalitet, kvantitet, originalitet, läsekrets, kritik, bokbransch, försäljningssiffror och andra skrivande människor befinner sig. Jag vill att du ska ta en inledande […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 1