Dag 30

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Om du skriver i jag-perspektiv kan du använda den närhet som perspektivet skapar för att öka tolkningsutrymmet för läsaren genom att låta jag-personen ta på sig en mask. Det kan handla om något han vill dölja. Eller om att jag-personen har för höga eller för låga tankar om sig själv – samtidigt som läsaren genom sin […]

Tillbaka till:Skriv en roman på tio veckor > Mitten