Dag 31 – Att berätta med stil (del 3)

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Det finns en paradox när vi pratar om stil. Nämligen, ju mindre man tänker på den, desto bättre är den. När en författare lyckas övertyga läsaren om att stilen kommer naturligt inifrån och inte är konstruerad så är det mycket lättare att njuta av den. Stil handlar om genomförandet. Att ha en berättarstil som gör att […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 5