Dag 35 – Identifiera dina rädslor

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Ni som läser den här kursen är modiga människor. Ni har givit er in i något ovisst, skrämmande, utlämnande, ångestframkallande och absolut underbart! Att ge sig in i den skrivande processen är att ge sig ut i det okända (oavsett hur många romaner ni skrivit!). Jag har nämnt många olika saker som kan hindra oss från att […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 6