Dag 35 – Identifiera dina rädslor

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin > Vecka 6