Dag 4 – Veckor och dagar

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

En vecka är en bra tidsperiod. Den är överskådlig och lätthanterlig, i de flesta fall möjlig att planera. En vecka är kort, men ibland kan man hinna göra livsomställande saker. En vecka har också en dramaturgi. För många börjar den med arbete och slutar med ledighet, start och slut där slutet är målet. Min vecka börjar […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 1