Dag 5 – Att tänka med pennan

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

För mig är skrivandet ett sätt att tänka. Att sätta ord på saker och ting får mig att förstå dem bättre, till och med inse saker jag inte visste förut. Jag själv delar upp skrivandet i ”vardagsskrivande” och ett kreativt skapande. Båda delar behövs i mitt liv. Men skillnaden är den att när jag skriver enbart […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 1