Dag 53 – Spela dina ord

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Många hanterar sitt skrivande på ett sätt där man inriktar sig på det färdiga resultatet. Produkten. Det som i slutändan visas upp, läses av andra, bedöms och som man grundar sin egen skrivaridentitet kring. När man säger ”så här skriver jag”, menar man ofta det som blir till i slutet av en process och inte […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 8