Dag 55 – Reflektion vecka 8

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Under veckan har du fått en del tips och jag har uppmanat dig att läsa din text högt. Ett frö har också såtts för tiden efter kursen… Vad tror du just nu, kommer du hålla skrivrutinen? Hur har denna vecka varit? – Hur har ditt skrivande påverkats av övningarna? – Har du gjort vecko- och dagslistorna? […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 8