Dag 62 – Reflektion vecka 9

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Denna vecka har vi haft ett flertal konkreta skrivövningar, undersökt kort och långt skrivande, genren magisk realism, hur man kan skriva tillsammans och vad man ska tänka på när man lämnar en text för feedback. Vi har också pratat om hur viktigt det är med känslor i skrivandet (det kan man inte göra nog många […]

Tillbaka till:Skriv i 66 dagar – skapa en rutin (med respons) > Vecka 9