Dialoger

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Dialog kommer från grekiskan och betyder genom samtal. Det innebär att personerna i berättelsen talar med varandra. Det är viktigt att även dialogerna för berättelsen vidare, att den inte står och stampar på samma plats och dialogen bara är nonsensprat för att fylla ut sidorna. Det är vanligt att många använder just dialoger för att […]

Tillbaka till:Hitta glädje i skrivandet > Kursbrev 3 - Hitta glädje i skrivandet