Gestalta

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Vad betyder egentligen att gestalta? Gestalta innebär att levandegöra. Beskriv istället för att skriva. Istället för att skriva att någon är lycklig eller ledsen kan du berätta hur personen uppför sig för att visa sinnesstämningen. Skriva = Ramona var lycklig. Beskriva = Ramona kunde knappt sitta stilla. Hon vred sig ivrigt fram och tillbaka på […]

Tillbaka till:Hitta glädje i skrivandet > Kursbrev 2 - Hitta glädje i skrivandet