Introduktion till egenutgivning

Egenutgivning beskrivs ibland som ett nytt fenomen. Det är det inte. Ändå sedan själva boken uppstod har författare tryckt sina egna verk. Fram till 1800-talets mitt var det vanligt med privatförläggare eller självförläggare, som de då kallades. Men med en allt mer läsande allmänhet växte behovet av en industriell tillverkning och smidig logistik. Egenutgivarna ersattes […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 1: Få koll på läget