Introduktion till poesi

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Man vill dela med sig. Man vill bli förstådd. Poesins väsen är paradoxalt. Dess uppgift är att säga något klart, men med ett dunkelt språk. Att skriva poesi är både en djupt intuitiv verksamhet som kräver koncentration, ödmjukhet, tålamod – och ett hantverk vars praktik man kan lära sig, öva på och bli kunnig i. […]

Tillbaka till:Skriv poesi > 1 - Introduktion till poesi