Kursbrev 2: Välj väg för din bok

I detta brev kommer du att få information om de fyra olika vägar som du som egenutgivare kan välja. Du kommer också att skapa din projektplan och sätta ett mer välgrundat utgivningsdatum. Lektion 1: Fyra vägar till färdig bok Med din målsättning tydligt formulerad och dina resurser inventerade blir det lättare att se vilken väg […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 2: Välj väg för din bok