Kursbrev 5 – Arbeta med teman

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

I det här kursbrevet förkovrar vi oss i vad som behöver tänkas på när du skriver poesi som kretsar runt en mer eller mindre uttalad frågeställning. Det vill säga, hur man kan skapa djup, sammanhang och budskap genom att bearbeta ett tema.   Lektion 1: Läsarkontrakt Måste en diktsamling alltid behandla ett särskilt tema? Svaret är […]

Tillbaka till:Skriv poesi > 5 - Tema