Lektion 1 c: Novellen som form

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Noveller är korta. Det är nog den enda gemensamma nämnare man kan hitta om man tittar på det samlade novellutbudet. Precis som romaner så kan noveller variera i form, tilltal, konstnärlighet, fart, genre och stil. De kan vara skrivna i jagform och i tredje person, de kan ha en allvetande berättare eller hoppa från den […]

Tillbaka till:Skriv för veckotidningar – tjäna pengar på dina noveller > Kursbrev 1 - Veckotidningsnovellen - var börjar du?