Lektion 1a: Upplägg och syfte

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Hej! Du har köpt en självstudiekurs som är uppdelad i 8 kursbrev om totalt 32 lektioner. Efter varje lektion får du öva att omsätta teori i praktiskt skrivande. Avsikten är att övningarna ska hjälpa dig att skriva en novell från början till slut. Och att du vid kursens slut ska ha nått djupare insikter om […]

Tillbaka till:Skriv för veckotidningar – tjäna pengar på dina noveller > Kursbrev 1 - Veckotidningsnovellen - var börjar du?