Lektion 2: Bli inköpt av biblioteken

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Som författare är det klokt att odla en god relation till biblioteken och bibliotekarierna, av flera skäl. Dels kan det vara en bra arena för att marknadsföra dig själv och din bok genom föreläsningar, presentationer och författarsamtal. Dels kan bibliotekarierna – om de gillar det du skrivit – bli ambassadörer för din bok. Många bibliotek […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 8: Bli inköpt av bokhandeln