Lektion 2: Formge inlagan

Sättning av inlagan Att sätta en bok handlar om att få ordning på själva inlagan, allt som ryms mellan bokpärmarna. Det här är någonting som många egenutgivare snubblar på. Sättning kan jämföras med städning: när det är ordentligt gjort är det ingen som tänker på det, men om det inte blir gjort ser det slarvigt […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 5: Förvandla manus till bok