Lektion 2: Muntlig tradition

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Skriv poesi > 4 - Ljud och rim