Lektion 2: Pressmaterial

Att ha pressmaterial färdigt i god tid före lanseringen är klokt. Många medier, till exempel tidskrifter som kommer ut med några få nummer per år, kräver lång framförhållning. Det är inte ovanligt att någon frågar efter ett författarfoto, en bild på omslaget eller en presentation av boken fyra månader innan boken släpps. Om du anlitat […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 9: Lansera boken