Lektion 2: Pris, lager och distribution

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 6: Trycka, lagra, distribuera