Lektion 2: Sätt en startbudget

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 2: Välj väg för din bok