Lektion 3: Gör en projektplan

Det har nu blivit dags att ta de första stegen på vägen mot en färdig bok. I början kan ett stort bokprojekt kännas övermäktigt, med svåra beslut att fatta. För att få en överblick är det klokt att på ett tidigt stadium göra en projektplan. Mycket ska göras med lång framförhållning och det är svårt […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 2: Välj väg för din bok