Lektion 3: Inventera dina resurser

Vad är en resurs när det handlar om ett bokprojekt? Några givna svar är den budget du har möjlighet att investera, och den arbetstid du kan lägga ned. Men även ditt kontaktnätverk kan utgöra en viktig resurs. Kanske känner du fler som kan hjälpa dig än du faktiskt tänkte från början?  När man ger ut […]

Tillbaka till:Ge ut din bok > Kursbrev 1: Få koll på läget