Lektion 3: Skapa stämning med ljud

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Edgar Allan Poe, mest känd för sina skräcknoveller, har också skrivit många stämningsfulla dikter. I en essä om komposition skriver han om språkljudens betydelse. Han menar att det är avgörande att välja rätt klanger. Han beskriver hur han jobbade med sin kända dikt Korpen och hur han kom fram till att han måste använda ljuden […]

Tillbaka till:Skriv poesi > 4 - Ljud och rim