Lektion 4 c: Ge dina karaktärer liv

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Tillbaka till:Skriv för veckotidningar – tjäna pengar på dina noveller > Kursbrev 4 - Den särskilda veckotidningshjältinnan