Lektion 4: Fri vers

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Modern poesi kallas ibland för fri eller obunden. Det är den vanligaste formen för poesi just nu. Den skiljer sig från tidigare former helt enkelt genom att den inte är bunden till en versfot, en rytm eller ett specifikt rimschema. Den kan alltså se ut lite hur som helst. Det betyder emellertid inte att den […]

Tillbaka till:Skriv poesi > 1 - Introduktion till poesi