Lektion 4: Rimma lagom

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Hur orden låter använder vi aktivt i poesin. Det helt vanliga slutrimmet är det enklaste exemplet. De har en ljudlikhet som får oss att knyta ord och radslut närmare varandra. De bidrar också till att förstärka rytmen i en dikt. Om betonade ord rimmar framhävs de orden, eller radsluten, mer än annars. Verner von Heidenstam: […]

Tillbaka till:Skriv poesi > 4 - Ljud och rim