Sammanfattning kursbrev 4

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Du är nu igång ordentligt med redigeringsprocessen. Efter detta kursbrev kommer du att vara igenom det svåraste och mest tidskrävande arbetet, men ännu är det inte dags att släppa in författaren. Först måste vi sammanställa informationen vi samlat in, göra ett urval av det viktigaste och börja stryka i berättelsen. Detta gör vi i nästkommande […]

Tillbaka till:Stryk! – bli din egen redaktör > Kursbrev 4 – Första läsningen