Sätt upp mål

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Lägg upp en tidsplan som går att hålla För att nå dit du har tänkt dig med ditt skrivande gäller det att du sätter upp mål redan från början. Det första målet är att få boken utgiven Det ligger långt fram i tiden, du har många delmål innan du når dit. Bestäm dig för när […]

Tillbaka till:Hitta glädje i skrivandet > Kursbrev 5 - Hitta glädje i skrivandet