Skapa tid för skrivandet

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

För många är hindren att skriva en bok oöverstigliga. Mycket på grund av att personen sätter upp för stora krav på sig själv. Men också för att man inte unnar sig tid att skriva. När jag var iväg och föreläste för ett tag sedan, hörde jag berättelsen om en man som inte alls hade tid […]

Tillbaka till:Hitta glädje i skrivandet > Kursbrev 4 - Hitta glädje i skrivandet