Skicka till förlag

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Skicka till förlag De flesta förlag vill ha ett helt färdigskrivet manus. Det innebär att ditt manus ska vara så fritt från korrekturfel som det bara går. Det fungerar inte att kontakta förlaget i efterhand och säga att du gärna vill byta ut ett kapitel eller två. När du väl har lämnat ifrån dig ditt […]

Tillbaka till:Hitta glädje i skrivandet > Kursbrev 6 - Hitta glädje i skrivandet