Sammanfattning kursbrev 1

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Nu har vi gått igenom några grundläggande steg för den fortsatta redigeringen av din text. Du har: namngivit din inre författare och redaktör, och lämnat över arbetet till redaktören. sett en film och övat dig på att motivera din respons utan att använda värderingar. definierat vad det är för text du har skrivit. formaterat din […]

Tillbaka till:Stryk! – bli din egen redaktör > Kursbrev 1 – Förberedelser