Tekniska förberedelser

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Detta kommer nog inte som en nyhet: för att kunna redigera din text behöver du ett ordbehandlingsprogram. Jag utgår ifrån att du använder Microsoft Word eller ett program med likvärdiga funktioner. I mina exempel kommer jag använda mig av det. Har du till exempel: Open Office, Libre Office, Pages eller skriver direkt i Google Docs […]

Tillbaka till:Stryk! – bli din egen redaktör > Kursbrev 1 – Förberedelser