Ton/stämning/rytm/tempo

Var vänlig och köp kurs innan du påbörjar lektionen.

Jag har valt att slå ihop dessa punkter eftersom de alla på något sätt anspelar mer till textens inneboende musikalitet och känsla. Precis som ett musikstycke kan texter gå i dur eller moll, spelas snabbt, långsamt, ryckigt eller kanske trevande med ett crescendo i mitten. Textens musikalitet är en stor del av en författares stil […]

Tillbaka till:Skriv noveller – kort och bra > Kursbrev 4